Müharibə və Sülh Konfransı

Ludovika – Dövlət Xidmətləri Universiteti, Beynəlxalq Hüquq Departamenti, Budapeştin Macarıstan şəhərində sizi beynəlxalq konfransa dəvət edir:

Mövzu: 21-ci əsrdə müharibə və sülh – Müasir Silahlı Münaqişələr Dövrü

Tarix: 23 sentyabr 2022

Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişə müharibə hüququ (ius ad bellum), eləcə də silahlı münaqişə zamanı riayət edilməli olan qaydalar (ius in bello) və onların beynəlxalq cinayət hüququndakı nəticələri ilə bağlı köhnə müzakirələri yenidən alovlandırdı. Konfransın məqsədi təkcə bu anlayışlar üçün platforma təqdim etmək deyil, həm də münaqişələrin diplomatik yolla və ya məhkəmə üsulları ilə qarşısının alınması və həlli yollarını, müasir sülh müqavilələrinin necə nəzərdə tutulduğunu daha dərindən araşdırmaqdır.

Müraciət etmək üçün təqdimatın və məqalənin təklif olunan mövzusu üzrə 150-300 sözdən ibarət yazınızı aşağıdakı ünvana göndərə bilərsiniz: [email protected]

Son tarix: 15 iyul 2022-ci il

Müraciət edənlərə avqustun 15-dək təqdimatlarının uğurlu olması barədə məlumat veriləcək.

Təklif olunan Mövzular (tam olmayan siyahı)

 • Hüquqi baza və “ius ad bellum/ius contra bellum”-un tətbiqi
 • Özünümüdafiə arqumentasiyasının etibarlılığı
 • Müharibə zamanı mülahizələrdə qəddarlığın qarşısının alınması
 • Humanitar müdaxilənin tətbiqi və Qoruma Məsuliyyəti (R2P)
 • “Belloda ius”-un cari pozuntuları
 • Silahlı münaqişələrdə “nüvə variantı”
 • Silahlı münaqişələr və qaçqınlar
 • Sülh müqavilələri və onların hüquqi mahiyyəti
 • Sülhməramlı təşəbbüslər
 • Beynəlxalq cinayətlər və onların törədildiyinə dair qərar
 • Təcavüz cinayəti və mümkün ilk hallar
 • Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin aktuallığı və onun mümkün çəkindirici təsiri.