AİHM-in Biliklərin Paylaşılması platforması

18 oktyabr 2022-ci il tarixində Avropa Şurası AİHM-in Biliklərin Paylaşılması platformasını HUDOC-un daha təkmilləşmiş versiyası kimi ictimaiyyətə təqdim etdi. Platformanın məqsədi Məhkəmənin köməkçi rolunu gücləndirmək və üzv dövlətlərin Konvensiyanı icra etmək qabiliyyətini artırmaq üçün bütün hüquq mütəxəssisləri və Avropanın geniş ictimaiyyəti ilə Konvensiyanın presedent hüququ biliklərini bölüşməkdir.

Ailə məsələlərinə dair daxili məhkəmə proseslərində uşağın dinlənilmək hüququ platformanın əsas mövzularından biridir. Reyestr tərəfindən hazırlanmış materiallar daha ümumi presedent hüququna aid olan sənədlər və keçidlərlə tamamlanır. Platformanın məzmunu hər həftə yenilənir, bu da onu Konvensiyanın presedent hüququ təhlilinin hərtərəfli və müasir mənbəyinə çevirir.

AİHM-BP hər iki rəsmi dildə, həm ingilis həm də fransız dillərində mövcuddur.

Ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu keçiddən istifadə edin.