Yenidən işlənmiş Bazar Tərifi Bildirişinin layihəsini şərh etmək üçün Avropa Komissiyası tərəfindən ictimai məsləhətləşmə elan edilib

8 noyabr 2022-ci il tarixindən etibarən Avropa Komissiyası bütün maraqlı tərəfləri yenidən işlənmiş Bazar Tərifi Bildirişinin layihəsini şərh etməyə dəvət edərək ictimai məsləhətləşməyə başlayıb. Bazarın müəyyənləşdirilməsi birləşmələrin və əksər antiinhisar hallarının qiymətləndirilməsində mühüm ilk addımdır. Şirkətlər arasında rəqabətin sərhədlərini müəyyən etməyə xidmət edir. Bazarın Tərifi Bildirişi 1997-ci ildə qəbul olunduqdan sonra ilk dəfə olaraq, illər ərzində əhəmiyyətli inkişaf, xüsusən rəqəmsallaşma və mal və xidmətlərin təklif edilməsinin yeni üsulları nəzərə alınmaqla və kommersiya mübadilələrinin bir-biri ilə əlaqəli və qloballaşan xarakterini əks etdirərək yenidən işlənir.

Yenidən işlənmiş Bazar Tərifi Bildirişinin layihəsi 2020-ci ilin aprelində başlanmış hərtərəfli analiz prosesini nəzərdə tutur. 2021-ci ilin iyul ayında Komissiya öz qiymətləndirməsinin nəticələrini dərc etdi, bu isə göstərdi ki, cari Bildiriş yüksək dərəcədə aktual olsa da və ümumiyyətlə məqsədə uyğundur, müəyyən yeniləmələr və dəqiqləşdirmələr var. Onu Komissiyanın təcrübəsinə, Aİ məhkəmələrinin presedent hüququna, eləcə də yeni bazar reallıqlarına uyğunlaşdırmaq lazımdır. 100-dən çox maraqlı tərəf öz fikirlərini bildirdi və bu fikirlər bu gün məsləhətləşməyə təqdim edilən layihə mətnində nəzərə alınıb.

Təklif olunan dəyişikliklər

Yenidən işlənmiş Bazar Tərifi Bildirişi layihəsinin əsas məqsədi konkret nümunələr də daxil olmaqla, uyğunluğu asanlaşdırmaq üçün bizneslərə daha çox təlimat, şəffaflıq və hüquqi müəyyənlik təklif etməkdir. O, həmçinin Komissiya və Milli Rəqabət Orqanları tərəfindən daha səmərəli icraya töhfə vermək məqsədi daşıyır.

Təklif olunan dəyişikliklər müxtəlif əsas bazar tərifi məsələləri üzrə yeni və ya əlavə təlimatlar təmin edir:

  • Bazarın müəyyənləşdirilməsi prinsiplərinin izahı və rəqabət qaydalarının tətbiqi məqsədilə bazarın müəyyənləşdirilməsindən istifadə üsulları.
  • Yenilik və məhsul və xidmətlərin keyfiyyəti kimi qeyri-qiymət elementlərinə daha çox diqqət.
  • Xüsusilə texnoloji və ya tənzimləmə dəyişiklikləri kimi struktur keçidlərə məruz qalması gözlənilən bazarlarda bazar tərifinin gələcəyə hesablanmış tətbiqi ilə bağlı aydınlaşdırmalar.
  • Rəqəmsal bazarlarda, məsələn, çoxtərəfli bazarlarda və “rəqəmsal eko-sistemlər”də (məsələn, mobil əməliyyat sistemi ətrafında qurulmuş məhsullar) bazar tərifi ilə bağlı yeni təlimat.
  • İnnovasiyaların intensiv olduğu bazarlar üzrə yeni prinsiplər, şirkətlərin boru kəməri məhsulları da daxil olmaqla innovasiya üzərində rəqabət apardığı bazarların necə qiymətləndirilməsini aydınlaşdırmaq.
  • Qlobal bazarların müəyyən edilməsi şərtləri, idxalın qiymətləndirilməsinə yanaşma, eləcə də Komissiyanın toplanma sahələri ilə müəyyən edilmiş yerli bazarlara yanaşması (məsələn, istehlak mallarının pərakəndə satışı) daxil olmaqla, coğrafi bazarın tərifi üzrə əlavə təlimat.
  • Komissiyanın bazarı müəyyən edərkən istifadə edə biləcəyi qiymət/”SSNIP” testində kiçik, lakin əhəmiyyətli və qeyri-keçici artım kimi kəmiyyət üsulları ilə bağlı dəqiqləşdirmələr.
  • Komissiyanın təcrübəsinə və bazarın tərifinə fakta əsaslanan yanaşmaya uyğun mümkün sübut mənbələri və onların sübut dəyərinə dair geniş təlimat.

Növbəti addımlar

Maraqlı şəxslər 13 yanvar 2023-cü il tarixinədək Bildiriş layihəsinə öz şərhlərini təqdim etməyə dəvət olunur.

Şərhlərin necə təqdim olunacağı da daxil olmaqla daha çox məlumat bu keçid vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

Baxış zamanı toplanmış sübutlar, o cümlədən bu ictimai məsləhətləşmədə alınan şərhlər əsasında Komissiya 2023-cü ilin 3-cü rübündə yeni Bazar Tərifi Bildirişinin qüvvəyə minməsi məqsədi ilə 8 noyabr 2022-ci il tarixində dərc edilmiş layihəyə yenidən baxacaq və yekunlaşdıracaq.

Ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu keçiddən istifadə edin.