Avropa Bankçılıq Təşkilatı müştərilərin uzaqdan işə cəlb edilməsi həllərinin istifadəsi üzrə Təlimatları dərc etmişdir

Avropa Bankçılıq Təşkilatı (ABT) müştərilərin uzaqdan işə cəlb edilməsi həllərinin istifadəsi üzrə yekun Təlimatlarını dərc edib. Bu Təlimatlarda çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ÇPY/TMM) qanunvericiliyinə və Aİ-nin məlumatların qorunması çərçivəsinə uyğun olaraq müştərilərin təhlükəsiz və effektiv uzaqdan işə cəlb edilməsi təcrübələrini təmin etmək üçün kredit və maliyyə institutlarının atmalı olduğu addımlar müəyyən edilir. Təlimatlar Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Direktivinin (AMLD) əhatə dairəsinə daxil olan bütün kredit və maliyyə institutlarına şamil edilir.

Bu Qaydalar müştərinin uzaqdan işə qəbulu kontekstində sağlam, riskə həssas ilkin müştəri yoxlaması siyasəti və proseslərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə ümumi Aİ standartlarını müəyyən edir. Onlar ÇPY/TMM üzrə öhdəliklərinə effektiv şəkildə əməl etmək üçün müştərilərin uzaqdan işə cəlb edilməsi alətlərini seçərkən və bu alətlərin adekvatlığını və etibarlılığını qiymətləndirərkən maliyyə institutlarının atmalı olduğu addımları müəyyən edir. Təlimatlar texnoloji cəhətdən neytraldır və bir alətin istifadəsini digərindən üstün tutmur.

Hüquqi əsas və mənbə

Bu Qaydalar 2020-ci ildə dərc edilmiş Rəqəmsal Maliyyə Strategiyası kontekstində Avropa Komissiyasının sorğusuna cavab olaraq hazırlanmışdır. Onlar həmçinin Aİ-nin maliyyə sektorunun çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə rəhbərlik etmək, əlaqələndirmək və monitorinq etmək üçün ABT-nın hüquqi mandatına uyğundur.

Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Direktivi maliyyə institutlarının ÇPY/TMM öhdəliklərinə əməl etmək üçün nə etməli olduqlarını müəyyən edir, lakin o, yeni müştəriləri işə qəbul edərkən uzaqdan və rəqəmsal kontekstdə nəyə icazə verildiyini və nəyin qadağan olunduğunu təfərrüatlı şəkildə müəyyən etmir. Bu, kredit və maliyyə institutlarının uzaqdan işə qəbul təcrübələri ilə bağlı tənzimləyici gözləntilərin aydın olmaması müəyyən risklər yaratmışdır. Bu, həmçinin kredit və maliyyə institutları tərəfindən müştərinin eyniləşdirilməsinin yeni və ya innovativ formalarının mənimsənilməsini çətinləşdirib. Bu risklər və çətinliklər, Covid-19 pandemiyası zamanı üz-üzə olmayan müştəri qəbulu seçimlərinə tələbin artması ilə gücləndirildi.

Ətraflı oxumaq üçün bu keçiddən istifadə edin.