Cenevrə Akademiyasının Silahlı Münaqişədə Beynəlxalq Hüquq üzrə Master Proqramı

Tarix: 10 fevral – 14 mart 2023
Son müraciət tarixi: 
27 yanvar 2023
Müraciət haqqı: 
1250 İsveçrə frankı

Qısa məlumat

Bu qısamüddətli onlayn kurs silahlı münaqişələr zamanı insan hüquqlarına hörmət, müdafiə və əməl etmə ilə bağlı ortaya çıxan spesifik məsələlərə və silahlı münaqişə zamanı insan hüquqlarının beynəlxalq humanitar hüquqla birlikdə necə tətbiq olunduğuna diqqət yetirir. Qarşılaşılan əsas məsələlər silahlı münaqişələr zamanı insan hüquqlarının tətbiqi; Məhdudiyyətlər və kənara çıxmalar sistemləri çərçivəsində insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması imkanları və insan hüquqları qanunlarının ərazi xaricində tətbiqi məsələlərinə toxunulur.

Kurs boyu beynəlxalq humanitar hüquq və insan hüquqları hüququ arasındakı qarşılıqlı əlaqə onların müxtəlif mənşəyi, tətbiq sahəsi və monitorinq orqanları, habelə onların əlaqəsini konseptuallaşdıran müxtəlif nəzəriyyələr təhlil edilərək sistematik şəkildə həll edilir. Bu məsələlər üç tematik məsələnin müzakirəsi ilə daha da aydınlaşdırılır:

  1. İki sessiya silahlı münaqişələr zamanı yaşamaq hüququnun müdafiəsi ilə bağlı xüsusilə mübahisəli məsələyə həsr olunacaq.
  2. Silahlı münaqişə zamanı həbs məsələsi ayrıca sessiyada müzakirə olunacaq.
  3. Beynəlxalq humanitar hüquq və iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar arasında qarşılıqlı əlaqə nəzərdən keçiriləcək.

Bu qısamüddətli kurs Silahlı Münaqişədə Beynəlxalq Hüquq üzrə Cenevrə Akademiyasının Təkmil Magistrinin bir hissəsini təşkil edir. Bu kurs Magistrdə qeydiyyatdan keçməmiş və bu xüsusi sahədə öz təcrübələrini dərinləşdirmək istəyən peşəkarlar – diplomatlar, hüquqşünaslar, hüquq məsləhətçiləri, hakimlər, QHT işçiləri, insan hüquqları müdafiəçiləri, media mütəxəssisləri, fövqəladə hallarda işləyən peşəkarlar, BMT əməkdaşları və digər beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları üçün açıqdır.

Ətraflı məlumat

Ətraflı məlumat üçün vebsəhifəyə daxil ola bilərsiniz.