Category: Məqalələr

Yazı
Genlərin patentləşdirilməsi: hüquqi və etik aspektlər

Genlərin patentləşdirilməsi: hüquqi və etik aspektlər

This article examines main challenges of patenting human genes. In the light of modern achievements in biotechnology and genetics, these problems are of current interest. The article also touches on the ethical issues of patenting biological sequences, as well as the legal regulation of such patenting. A patent is a means of regulating the use...

Yazı
Yaşıllıqların götürülməsi proseduru barədə

Yaşıllıqların götürülməsi proseduru barədə

Yaşıllıqlar – şəhərlərin, digər yaşayış məntəqələrinin və infrastruktur obyektlərinin hüdudları daxilində lazımi ekoloji, mədəni-sağlamlaşdırma, landşaft və məkan görünüşü baxımından əhəmiyyət daşıyan, təbii halda mövcud olan və ya süni yaradılan ağac, kol, gül-çiçək və ot bitkilərinin toplumu. Yaşıllıqların götürülməsi (kəsilməsi) – ağac, kol və digər bitkilərin yerinin dəyişdirilməsinə (kökündən çıxarılmasına) və ya bərpa edilməsi şərti ilə...

Yazı
İcranın özəl qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübə haqqında

İcranın özəl qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübə haqqında

Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanının 7.3-cü bəndindən aydın olur ki, məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının icrasının alternativ mexanizmlərinin, o cümlədən icranın özəl qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi zərurəti yaranıb. Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icrası prosesində müəyyən problemlər mövcuddur və daha effektiv icra mexanizmlərinin...

  • 1
  • 7
  • 8