Münaqişə zamanı da daxil olmaqla pis rəftarın qadağan edilməsinə dair  “HELP” onlayn kursu

Avropa Şurasının hüquq mütəxxəsisləri üçün qeyri-insani davranışların qadağan edilməsi mövzusunu əhatə edən (HELP) onlayn kursunun yenilənmiş versiyası artıq HELP onlayn tədris platformasında mövcuddur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən 10 000-dən çox müraciət üzv dövlətlər arasındakı ixtilaflarla əlaqəlidir. Belə ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən Konvensiyaya üzv dövlətlər arasındaki işgəncə, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan davranışların sərgilənməsi qadağan edilmişdir.  Sözügedən HELP onlayn kursunun əsas məqsədi hüquq mütəxxəsislərinə işgəncə və qeyri-insani davranışların qadağan edilməsi ilə bağlı standartları effektiv şəkildə tətbiq edə bilməkdə köməkçi olmaqdır.

Müraciət proseduru:

Qeydiyyat üçün bu keçiddən istifadə edin.

Ətraflı məlumat:

Ətraflı məlumat üçün keçiddən istifadə edin.