İzahat

Qanunvericilik yenilikləri bölməsi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər və əlavələr, eləcə də digər yeniliklərin aylıq icmalını və xüsusi buraxılışları ehtiva edir.

Ödənişsiz ədalət mühakiməsi nədir?

Ödənişsiz ədalət mühakiməsi nədir?

Ödənişsiz ədalət mühakiməsi nədir? Bu, İspaniyada tətbiq olunan prosessual təminatlar sistemidir, aztəminatlı şəxslərə məhkəməyə müraciət etmək imkanı verir. Belə prosessual...

Etibarsız əqdlər üzrə müddətlər

Etibarsız əqdlər üzrə müddətlər

MM-in “Etibarsız əqdlər üzrə müddətlər” adlı 354-cü maddəsində müəyyən edilmiş müddətlər iddia müddəti deyil, mülki hüququn həyata keçirilməsi müddətidir. Fərq...