Mülki Prosessual Məcəlləyə dəyişiklikliklər: Mövzu 1

MÖVZU 1

Mülki məhkəmə icraatı da “Elektron məhkəmə” informasiya sistemində yaradılan elektron kabinet vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.

10-1.3-cü maddəyə “məhkəmə icraatı” sözlərindən sonra “, habelə “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiq olunduğu məhkəmələrdə mülki işlər üzrə məhkəmə icraatı” sözləri əlavə edilsin;

10-1.4-cü maddə ləğv edilsin;

Aşağıdakı məzmunda 10-1.9-cu maddə əlavə edilsin: “10-1.9. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiq olunduğu məhkəmələrdə məhkəmə icraatının aparılması zamanı işdə iştirak edən şəxslərin adlarının, onların poçt ünvanlarının, istifadələrində olan elektron poçt ünvanlarının, mobil telefon nömrələrinin “Elektron məhkəmə” informasiya sistemində yerləşdirilməsi işə baxan məhkəmə tərəfindən təmin edilir.”;

İZAH:

MPM-in hazırda ləğv edilən 10-1.4-cü maddəsi ilə kommersiya mübahisələrindən fərqli olaraq, mülki məhkəmə icraatının “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsinin sadəcə mümkünlüyü nəzərdə tutulmuşdur.

MPM-in 10-1.3-cü maddəsinə edilən hazırki dəyişikliklərə əsasən isə kommersiya mübahisələri ilə yanaşı, mülki məhkəmə icraatı, o cümlədən mülki məhkəmə icraatı üzrə ərizə, şikayət və digər sənədlərin göndərilməsi, qəbulu, habelə məhkəmə sənədlərinin məhkəməyə və proses iştirakçılarına çatdırılması “Elektron məhkəmə” informasiya sistemində yaradılan elektron kabinet vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.

Mülki məhkəmə icraatının elektronlaşmasına, vətəndaşların məhkəməyə çatımlılıq imkanlarını məhdudlaşdırmadan, mərhələli şəkildə keçidin təmin edilməsi məqsədi ilə, dövlət hesabına hüquqi yardımla bağlı mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinədək MPM-ə müəyyən qarantiyaları nəzərdə tutan aşağıdakı əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.

Belə ki, əlavə edilən 10-1.9-cu maddə ilə “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiq olunduğu məhkəmələrdə məhkəmə icraatının aparılması zamanı işdə iştirak edən şəxslərin adlarının, onların poçt ünvanlarının, istifadələrində olan elektron poçt ünvanlarının, mobil telefon nömrələrinin “Elektron məhkəmə” informasiya sistemində yerləşdirilməsinin işə baxan məhkəmə tərəfindən təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Digər tərəfdən, kommersiya mübahisələrindən fərqli olaraq, mülki məhkəmə icraatı üzrə iddia ərizələrinin MPM-in 10-1.3-cü maddəsinə uyğun olaraq elektron formada təqdim edilməməsi iddia ərizəsinin geri qaytarılması üçün əsas deyildir.

Belə ki, Qanunla əlavə edilən yeni 152.1.10-cu maddəsinə əsasən, yalnız “kommersiya mübahisələri üzrə iddia ərizəsi bu Məcəllənin 10-1.3-cü maddəsinin tələblərinə uyğun verilmədikdə” hakim iddia ərizəsini və ona əlavə edilmiş sənədləri geri qaytarır.

 

Müəllif: Sənan Hacıyev

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki kollegiyasının sədri

 

Bu bloqda yerləşdirilən məqalələr hüquqi məsləhət xarakteri daşımır və belə olaraq nəzərə alınmamalıdır. Əlaqədar məsələ üzrə hüquqi dəyərləndirmənin və məsləhətin əldə olunması üçün müvafiq hüquqi məsləhət xidmətləri göstərən şəxsə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Bloqda yayımlanan yazılar bloqun deyil, yalnız həmin yazının müəllifinin fikirlərini əks etdirir.