Category: İzahat

Yazı
“İcbari sığortalar haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi üzrə müqayisəli təhlil

“İcbari sığortalar haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi üzrə müqayisəli təhlil

Qanun layihəsində “İcbari sığortalar haqqında” qanununda dəyişikliklərdən biri odur ki, qanunla nəzərdə tutulmuş hər hansı icbari sığorta növünün aparılmasına nəzarəti bir başa olaraq Azərbaycan Respublikasınının Mərkəzi Bankına (bundan sonra – Mərkəzi Bank) həvalə olunmuşdur. Köhnə qanunvericilikdə “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” qeyd edilməsi, sığorta münasibətlərində dövlət nəzarətini dəqiq olaraq hansı səlahiyyətli dövlət orqanına həvalə olunması məsələsində...

Yazı
Dövlət satınalmaları haqqında qanun Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən şərh edildi

Dövlət satınalmaları haqqında qanun Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən şərh edildi

16 sentyabr 2022-ci il tarixində AR Konstitusiya Məhkəməsində “Palladium Defence and Security Solutions” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin şikayəti üzrə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.4-cü maddəsinin  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının   29-cu maddəsinin I və II hissələrinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair konstitusiya işinə baxılmışdır. Sözügedən konstitusiya işinin predmetini “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun 29.4-cü maddəsinin satınalmada iştirak etmək üçün...

Yazı
Üçüncü şəxs iddia müddətinin tətbiqi barədə ərizə verə bilərmi?

Üçüncü şəxs iddia müddətinin tətbiqi barədə ərizə verə bilərmi?

AR Mülki Məcəlləsinin 375.2-ci maddəsinə görə məhkəmə tərəfindən iddia müddəti yalnız mübahisə tərəfinin məhkəmə qərarı çıxarılanadək verdiyi ərizə əsasında tətbiq edilir. Göründüyü kimi, “yalnız mübahisə tərəfi” ifadəsindən istifadə olunub. Üçüncü şəxs mübahisə tərəfi sayılmır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, RF Mülki Məcəlləsinin 199-cu maddəsinin 2-ci bəndində də iddia müddətinin yalnız mübahisə tərəfinin ərizəsi əsasında tətbiqinin...

Yazı
Ödənişsiz ədalət mühakiməsi nədir?

Ödənişsiz ədalət mühakiməsi nədir?

Ödənişsiz ədalət mühakiməsi nədir? Bu, İspaniyada tətbiq olunan prosessual təminatlar sistemidir, aztəminatlı şəxslərə məhkəməyə müraciət etmək imkanı verir. Belə prosessual təminatlar sisteminə aiddir: 1) məhkəmə xərclərindən azad etmə; 2) ödənişsiz ixtisaslı hüquqi yardım göstərmə; 3) dövlətin (prokurist qismində) köməyi ilə məhkəmə işini aparmaq imkanı və s. İspaniyada vətəndaşa ödənişsiz ədalət mühakiməsi hüququnun verilməsi üçün 2...

Yazı
Mülki Prosessual Məcəlləyə dəyişiklikliklər: Mövzu 1

Mülki Prosessual Məcəlləyə dəyişiklikliklər: Mövzu 1

MÖVZU 1 Mülki məhkəmə icraatı da “Elektron məhkəmə” informasiya sistemində yaradılan elektron kabinet vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. 10-1.3-cü maddəyə “məhkəmə icraatı” sözlərindən sonra “, habelə “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiq olunduğu məhkəmələrdə mülki işlər üzrə məhkəmə icraatı” sözləri əlavə edilsin; 10-1.4-cü maddə ləğv edilsin; Aşağıdakı məzmunda 10-1.9-cu maddə əlavə edilsin: “10-1.9. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiq...

Yazı
Mənzildən (evdən) istifadə hüququna kompensasiya ödənilməklə xitam verilməsi barədə iddialar həll edilərkən kompensasiyanın məbləğini kim və necə müəyyən etməlidir ?

Mənzildən (evdən) istifadə hüququna kompensasiya ödənilməklə xitam verilməsi barədə iddialar həll edilərkən kompensasiyanın məbləğini kim və necə müəyyən etməlidir ?

Mənzildən (evdən) istifadə hüququna kompensasiya ödənilməklə xitam verilməsi barədə iddialar həll edilərkən MM-in 228.2-ci maddəsində göstərilən kompensasiyanın məbləğini kim və necə müəyyən etməlidir ? Cümlədə 2 sual olduğuna görə ardıcıllıqla cavab verək. 1-ci sual: kim müəyyən etməlidir? Kompensasiyanın məbləğini müəyyən etmək məhkəmənin vəzifəsidir. Belə ki, 228.2-ci maddənin şərh edilməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin 12.07.2016-cı il...

Yazı
Restitusiya nədir və avtomobilin etibarnamə verilməklə faktiki alqı-satqısına restitusiya tətbiq edilə bilərmi?

Restitusiya nədir və avtomobilin etibarnamə verilməklə faktiki alqı-satqısına restitusiya tətbiq edilə bilərmi?

Restitusiya nədir və avtomobilin etibarnamə verilməklə faktiki alqı-satqısına restitusiya tətbiq edilə bilərmi? Cümlədə 2 sual olduğuna görə ardıcıllıqla cavab verək. 1-ci sual: Restitusiya nədir? Cavab belədir ki, restitusiya (latıncadan tərcümədə “bərpa etmək” mənasını verir) – əqd etibarsız olduqda əqd üzrə əldə edilənlərin geri qaytarılmasıdır. Bu, bir hüquq münasibətidir və bütün hüquq münasibətlərində olan 3 element...

Yazı
Məhkəmə aktının dəyişdirilməsi və qismən ləğv edilməsinin fərqi nədir ?

Məhkəmə aktının dəyişdirilməsi və qismən ləğv edilməsinin fərqi nədir ?

Dəyişmə və qismən ləğv bir-birinə oxşayır. Eyni vəziyyəti yuxarı məhkəmənin bir tərkibi aşağı məhkəmənin qətnaməsinin və ya qərardadının dəyişdirilməsi, digəri isə qismən ləğvi kimi yazır. Bu isə ləğv sayı ilə bağlı məhkəmə statistikasına təsir edir. Fərq “mahiyyət” anlayışı ilə bağlıdır. Belə ki, fəlsəfədə “mahiyyət” dedikdə predmetin elə xüsusiyyətlərinin məcmusu başa düşülür ki, onlarsız predmet mövcud...

Yazı
Məhkəmə aktının dəyişdirilməsi və qismən ləğv edilməsinin fərqi nədir ?

Məhkəmə aktının dəyişdirilməsi və qismən ləğv edilməsinin fərqi nədir ?

Dəyişmə və qismən ləğv bir-birinə oxşayır. Eyni vəziyyəti yuxarı məhkəmənin bir tərkibi aşağı məhkəmənin qətnaməsinin və ya qərardadının dəyişdirilməsi, digəri isə qismən ləğvi kimi yazır. Bu isə ləğv sayı ilə bağlı məhkəmə statistikasına təsir edir. Fərq “mahiyyət” anlayışı ilə bağlıdır. Belə ki, fəlsəfədə “mahiyyət” dedikdə predmetin elə xüsusiyyətlərinin məcmusu başa düşülür ki, onlarsız predmet mövcud...

Yazı
Kommersiya məhkəməsinə aid olan işə ümumi məhkəmə baxaraq qətnamə verdikdə belə qətnamədən verilən apelyasiya şikayətinə baxılarkən apelyasiya instansiyası hansı qərarı qəbul etməlidir?

Kommersiya məhkəməsinə aid olan işə ümumi məhkəmə baxaraq qətnamə verdikdə belə qətnamədən verilən apelyasiya şikayətinə baxılarkən apelyasiya instansiyası hansı qərarı qəbul etməlidir?

Mülki prosesdə bəzən belə hallar olur: kommersiya məhkəməsinə aid olan işə ümumi məhkəmə (və ya əksinə) baxaraq qətnamə qəbul edir. Bu qətnamədən verilən apelyasiya şikayətinə baxılarkən apelyasiya instansiyası hansı qərarı qəbul etməlidir ? Mövcud məhkəmə təcrübəsinə görə qətnamə ləğv edilir və iş yenidən baxılması üçün aid olduğu birinci instansiya məhkəməsinə göndərilir. Bu düzgün mövqe deyil,...

  • 1
  • 2