Müharibə və silahlı münaqişələr zamanı ətraf mühitin istismarının qarşısının alınması Beynəlxalq Günü

Hər il noyabrın 6-da BMT Müharibə və Silahlı Münaqişələr zamanı Ətraf Mühitin İstismarının Qarşısının Alınması üzrə Beynəlxalq Gününü qeyd edir. Bu gün insanları müharibə və münaqişələrin ətraf mühitə gətirdiyi nəticələrdən xəbərdar etməyə çalışır.

İnsanların tələfatı və əmlakın məhvi müharibə və silahlı münaqişənin aşkar nəticələridir. Başqa bir nəticə də var. Bu, müharibə və münaqişələrin ətraf mühitə mənfi təsiridir. Bu mənfi təsirlərdən bəziləri aşağıdakılardır:

  • Suyun çirklənməsi;
  • Yandırılmış məhsullar;
  • Zəhərlənmiş torpaq;
  • Ölü heyvanlar;
  • Meşələrin məhv edilməsi.

Bəzən bu işlər hətta hərbi üstünlük əldə etmək üçün məqsədli şəkildə edilir. Neft, qızıl, almaz və taxta kimi təbii ehtiyatları əhatə edən münaqişələr də var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramının (UNEP) məlumatına görə, son 60 ildə daxili münaqişələrin 40 faizi təbii ehtiyatların istismarı ilə bağlıdır.

2001-ci ilin noyabrında BMT Baş Assambleyası noyabrın 6-nı Müharibə və Silahlı Münaqişələrdə Ətraf Mühitin İstismarının Qarşısının Alınması Beynəlxalq Günü elan etdi. Bu gün həm də Müharibə zamanı Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü kimi qeyd olunur.