Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Günü

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Günü əqli mülkiyyətin dünya incəsənət səhnəsinin çiçəklənməsinə necə töhfə verdiyini və insan tərəqqisinə təkan verən texnoloji innovasiyalara imkan yaratdığını düşünmək üçün dünyanın hər yerindən başqa insanlarla tanış olmaq üçün möhtəşəm bir şans verir. 2000-ci ildə ÜƏMT-yə üzv dövlətlər 1970-ci ildə ÜƏMT Konvensiyasının vurğulandığı günü – 26 aprel tarixini Ümumdünya Əqli Mülkiyyətin Mühafizəsi Günü kimi hədəfə almışdılar ki, bu da Əqli Mülkiyyətə geniş yayılmış diqqət və qayğının inkişafının nəticəsidir.

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Günü, patentlər, ticarət nişanları, sənaye nümunələri, müəllif hüquqları kimi əqli mülkiyyət hüquqlarının innovasiya və yaradıcılığın təşviqində oynadığı mövqeyi vurğulamaq şansıdır.

Əqli mülkiyyət hüquqları tədqiqatçılar, ixtiraçılar, biznes rəhbərləri, dizaynerlər, rəssamlar və başqalarının mütərəqqi nəticələrini qanuni olaraq qoruyur və onlardan toxunulmaz iqtisadi gəlir əldə edə biləcək potensial imkan verir.