Comments

The Legislation Updates section contains monthly reviews and special releases on significant changes to the legislation of the Republic of Azerbaijan and other insights.

Periods in respect of invalid agreements

Periods in respect of invalid agreements

MM-in “Etibarsız əqdlər üzrə müddətlər” adlı 354-cü maddəsində müəyyən edilmiş müddətlər iddia müddəti deyil, mülki hüququn həyata keçirilməsi müddətidir. Fərq...

Prolongation issues in the land lease

Prolongation issues in the land lease

Torpaq icarəsi ilə bağlı mübahisələr həll edilərkən prolonqasiya düzgün qiymətləndirilmir. Prolonqasiya (“prolongare” latıncadan tərcümədə “uzatmaq” mənasını verir) –müqavilənin müddəti bitdikdə...