Author: Leyla Aliyeva (Leyla Aliyeva)

Yazı
Hüquqi kolliziyaların həllində iyerarxiya, zaman və məzmun prinsiplərinin tətbiqinin ardıcıllığı

Hüquqi kolliziyaların həllində iyerarxiya, zaman və məzmun prinsiplərinin tətbiqinin ardıcıllığı

İctimai münasibətlərin daimi olan inkişafı, eləcə də onların tənzimlənməsinin tarixən formalaşmış təcrübəsi dövlət tərəfindən qəbul edilən qanunvericilik aktlarının həcminin və məzmununun sürətlə artmasına, mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarmışdır və nəticə olaraq ziddiyyətlər qaçınılmaz olmuşdur. Bu kolliziyalar Roma hüququndan hazırki dövrümüzə kimi gəlib çatan hüququn ümumi prinsipləri əsasında tənzim olunur. Həmin prinsiplər isə aşağıdakılardan ibarətdir: 1) lex superior...