Category: Məqalələr

Yazı
Süni intellekt: Üstünlük və çatışmazlıqlar

Süni intellekt: Üstünlük və çatışmazlıqlar

Xülasə Hazırda həyatımızı texnologiyalarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən də  XXI əsri “texnologiyalar əsri” adlandıra bilərik. İnformasiya cəmiyyətini isə süni intellekt olmadan təsəvvür edə bilmərik. Süni intellekt insan kimi düşünən və qərar qəbul edə bilən texniki qurğuların yaradılmasını, insan məntiqinin maşınlarda tətbiqini nəzərdə tutur. Həmçinin süni intellekt insanların düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, real intellektini modelləşdirən...

Yazı
Rəqəmsallaşmanın qadın hüquqlarına təsiri

Rəqəmsallaşmanın qadın hüquqlarına təsiri

Xülasə Rəqəmsallaşma, informasiya cəmiyyəti quruculuğu insan hüquq və azadlıqlarının təminatını asanlaşdırsa belə, hələ də qadın hüquqlarının qorunması problemi aktual olaraq qalır. Baxmayaraq ki, müasir dövrün hüquqşünasları artıq qadın hüquqları ayrıca bir hüquq kimi şərh olunmamalıdır deyə yanaşmalar sərgiləyirlər. Mövcud statistik rəqəmlər hələ də qadınların hüquqlarının pozulduğunu, gender bərabərsizliyinin mövcudluğunu təsdiq edir. Həmin statistik rəqəmlərin Azərbaycan...

Yazı
Azərbaycanın xarici siyasəti və ixrac etdiyi məhsulların analizi

Azərbaycanın xarici siyasəti və ixrac etdiyi məhsulların analizi

Xülasə Tədqiqatda Azərbaycanın xarici siyasəti və ixrac etdiyi məhsulların analizi aparılmışdır. Bu analiz 2010-2022-ci illəri əhatə edir. Pandemiyanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına vurduğu zərbələr, pandemiyadan əvvəl və sonra ölkənin əsas idxal və ixrac olunan məhsul portfelində baş verən dəyişikliklər də məqalənin əsas təhlil istiqamətlərinə aiddir. Cədvəllər üzrə Azərbaycanda malların 2021-ci ildə əsas ixrac istiqamətləri, xarici ticarət dövriyyəsinin...

Yazı
Mirasdan məcburi pay institutunda mövcud olan bəzi hüquqi problemlər

Mirasdan məcburi pay institutunda mövcud olan bəzi hüquqi problemlər

Vəsiyyət etmə azadlığını məhdudlaşdıran mirasda məcburi pay hüququnun tarixi Roma hüququna gedib çıxır. Roma hüququnda bu hüquq kifayət qədər geniş şəxslər dairəsini əhatə edirdi: ehtiyac içində olan dul qadın (yəni şəxsi əmlakı olmayan və ərinin ölümündən sonra özünü təmin edə bilməyən qadın); bilavasitə hakimiyyət altında olanlar, yalnız onların adları vəsiyyətnamədə çəkildikdə (heredes sui); emansipasiya olunmuş...

Yazı
“Pirr Qələbəsi” yoxsa “Laevinik Məğlubiyyəti”

“Pirr Qələbəsi” yoxsa “Laevinik Məğlubiyyəti”

“Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi elə bir məhkəmədir ki, bəzən qalib gəldiyin təqdirdə məğlub, bəzən də məğlub olduğun təqdirdə qalib gəlirsən”. Azərbaycan və Ermənistan arasında 2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük müharibədən sonra hər iki tərəf arasında həm diplomatik, həm də hüquqi sferada mübahisənin yekun həlli istiqamətində müxtəlif proseslər baş vermişdir. Xüsusilə, hüquqi sferada hər iki tərəfdən...

Yazı
Sosial mediada məxfilik hüququ

Sosial mediada məxfilik hüququ

Açar sözlər: sosial media, məxfilik, paylaşım, hesab, şəxsi həyat, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, cinayət məsuliyyəti. Abstrakt: Məqalədə son zamanlardan gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş sosial mediaya anlayış verilmiş, onun ictimai münasibətlərə, habelə hüquqlarımıza təsiri aydınlaşdırılmışdır. “Sosial mediada məxfilik hüququ” nədir? sualı araşdırılarkən həm statistik göstəricilər, həm real praktikaya əsaslanmaqla müxtəlif ölkələrdəki hüquqi tənzimləmə mexanizmləri müqayisəli tədqiq...

Yazı
Təhsildə Süni İntellekt Və Onun İnkişafı

Təhsildə Süni İntellekt Və Onun İnkişafı

ABSTRAKT Süni intellekt inkişaf etdikcə təhsil də inkişaf edir və nəticədə bir sıra ölkələrdə təhsil sektorunda süni intellekt və texnologiyadan geniş istifadə olunur. Yazımın əsas məqsədi süni intellektin təhsildə tətbiqi və bunun gələcəkdə təhsil sistemində hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını araşdırmaqdır. Süni intellektin təhsildə tətbiqi müasir dövrün təhsil sistemindəki bir sıra çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün faydalı...

Yazı
Kommersiya müqavilələrində “Rəqabət etməmə qeyd-şərti”

Kommersiya müqavilələrində “Rəqabət etməmə qeyd-şərti”

Praktikada rəqabət hüququnda rast gəlinən əsas üç məhdudlaşdırıcı/çəkindirici razılaşma (restrictive covenants) forması müəyyən edilir: 1. Non-compete clauses (rəqabət etməmə qeyd-şərti) 2. Non-solicitation clauses (tələb etməmə qeyd-şərti) 3. Non-disclosure/ confidentiality clauses (açıqlamamaq/ məxfilik qeyd-şərti). Tərcümələrinin natamamlığından göründüyü üzrə bu tipli müddəalar Azərbaycan qanunvericiliyində kifayət qədər əksini tapmadığından termin olaraq formalaşmamışdır. Bugün haqqında danışacağım non-compete clauses yəni rəqabət etməmə...

Yazı
13 fevral – Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 100 illiyi

13 fevral – Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 100 illiyi

Azərbaycan Respublikasında hər il fevralın 13-ü  Ali Məhkəmənin yaradılmasının ildönümü qeyd olunduğu kimi 2023-cü ildə də Ali məhkəmənin 100 illik yubileyi qeyd olunacaq. Bir əsrlik tarixə malik Ali Məhkəmə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 131-ci maddəsinə əsasən, ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin icraatına aid edilən mülki, cinayət və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır. O, kassasiya qaydasında ədalət...

Yazı
28 dekabr – “Vəkil günü” peşə bayramı

28 dekabr – “Vəkil günü” peşə bayramı

Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası 100 ildən artıq tarixi olan və 1919-cu ildə Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşu kimi yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövründə əsası qoyulmuş qurumun varisidir. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, AXC xalqımızın müstəqillik tarixinin başlanğıcı olmaqla Avropanın bir sıra inkişaf etmiş dövlətlərini qabaqlayaraq Şərqdə qadınlara seçki hüququ verilmiş ilk ölkə olmuş, milli dövlətçilik...

  • 1
  • 2
  • 7