Category: Məqalələr

Yazı
Sığorta ödənişinin verilməsi əsasları

Sığorta ödənişinin verilməsi əsasları

Azərbaycan Respublikasının “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunun 1.1.21 maddəsinə əsasən, sığorta ödənişi- sığorta hadisəsi baş verdikdə, icbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyasıdır. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 926-cı maddəsində də oxşar tərif göstərilərək qeyd olunub ki, sığorta ödənişi sığorta hadisəsi  baş verdikdə icbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən...

Yazı
“Türkiyə Bursları” – İstanbulda Hüquq Təhsili

“Türkiyə Bursları” – İstanbulda Hüquq Təhsili

Bu yazımızda sizinlə Türkiyənin ən çox müraciət olunan təqaüd proqramı “Türkiyə Bursları” barədə təəssüratlarımı bölüşəcəyəm. Hal-hazırda İstanbulda magistr təhsilimin ikinci, yəni tezis yazma dönəmindəyəm. “Türkiyə Bursları” proqramı dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan tələbələr üçün Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində bakalavr, magistratura və doktorantura pilləri üzrə ödənişsiz təhsil almaq imkanı tanıyır. Təqaüd yalnız universitet ödəşini qarşılamır, eyni zamanda Türkiyədə...

Yazı
Süni intellekt haqqında ilk qanun

Süni intellekt haqqında ilk qanun

Son illərdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də süni intellektin tənzimlənməsidir, tənzimlənəcəksə, necə tənzimlənməli? Bir tərəfdən, cəmiyyət üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məqsədlərə nail olmaq üçün süni intellekt texnologiyalarının inkişafını təşviq etmək, digər tərəfdən isə bu texnologiyalar əsas insan hüquq və azadlıqlarını pozmamalıdır. 2021-ci ilin aprel ayında Avropa Komissiyası süni intellekt haqqında Qanunun ilk...

Yazı
İnsan hüquqlarının universallığı yoxsa mədəni nisbilik?

İnsan hüquqlarının universallığı yoxsa mədəni nisbilik?

-Salam, mən İranda yaşayan 19 yaşlı Sarvenazam, 7 ay bundan öncə özümdən kiçik 3 bacıma və xəstə anama yemək, dərman almaq üçün məcbur qalıb oğurladığım 500.000 riyala görə sağ qolumun kəsilməsi cəzasına məruz qalmışam. -Salam mən isə Türkiyədə yaşayan 19 yaşlı Hülyayam, eyniadlı cinayətə görə  cəmi 1 il 6 ay həbs cəzası almışam. Servenaz və...

Yazı
“Şirinlik” yoxsa rüşvət?

“Şirinlik” yoxsa rüşvət?

Hədiyyə vermək insana verilən dəyərin göstəricisidir və bütün mədəniyyətlərdə hədiyyələşmək müsbət hal hesab olunur. Bu, həmçinin sosial münasibətlərin qurulmasında da faydalıdır.Bununla belə, vəzifəli şəxsə verilən hədiyyə (“şirinlik”) bəzən ziddiyyətli məsələlərə səbəb olur. Çünki bəzən hədiyyənin verilməsi korrupsiya riskini artırır. Ona görə də hədiyyə və rüşvət arasındakı incə xətti müəyyənləşdirmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər bir...

Yazı
Müqavilə müddətinin uzadılması: Necə idarə edilməli?

Müqavilə müddətinin uzadılması: Necə idarə edilməli?

Müəyyən müddətlik bağlanmış müqavilələrdə bir çox hallarda müqavilənin müddətinin uzadılması zərurəti yaranır. Məsələn tərəflər müqavilədə müəyyən edilmiş müddətdə öz öhdəliklərini icra edə bilmirlər, müqavilə üzrə əlavə ehtiyaclar yaranır və müqavilə tərəfləri həmin müqavilə çərçivəsində öz münasibətlərini davam etdirmək istəyirlər. Bu zaman müqavilənin müddətinin bitməsinə az qalmış onun müddətinin uzadılması üçün hansı addımların atılmalı olduğu məsələsi...

Yazı
“Anhoyzer-Buş İnk.” şirkəti Portuqaliyaya qarşı

“Anhoyzer-Buş İnk.” şirkəti Portuqaliyaya qarşı

Bu yazının əsas məqsədi “Anhoyzer-Buş İnk.” şirkəti Portuqaliyaya qarşı işi və bu iş üzrə hüquqi məsələlər haqqında azərbaycan dilində dolğun məlumatın formalaşdırılmasıdır. “Anhoyzer-Buş İnk.” şirkəti Portuqaliyaya qarşı işi “Budweiser”, “Budvar” adları üzərində olan mübahisədən doğmuşdur, desək yanılmarıq. Belə ki, bu adlar illərdir müxtəlif ölkələrdə onlarla məhkəmə işi ilə nəticələnən əmtəə nişanı mübahisəsisəsinə səbəb olmuşdur. Gəlin, AİHM-in qərarına...

Yazı
İş yerlərində baş verən korrupsiya halları ilə bağlı məlumat vermənin əsasları

İş yerlərində baş verən korrupsiya halları ilə bağlı məlumat vermənin əsasları

İlk dəfə 1963-cü ildə Otto Otepkanın təhlükəsizlik riskləri ilə bağlı ABŞ Senatına verdiyi hesabatda istifadə edilən bu termin 1980-ci illərdə geniş şəkildə araşdırılmağa başlanılmışdır.1 Terminin mənbəyi polisin cinayət törətməkdə olan şəxsə xəbərdarlıq etmək məqsədilə fit (ingiliscə whistle) çalmasından gəlir. Türk dilində bu terminin qarşılığı kimi “ihbarcılık”, “ifşa”, “muhbirlik” kimi ifadələrdən istifadə edilir. Azərbaycan dilində isə...

Yazı
Subroqasiya hüququnun tətbiqində iddia müddəti: müqayisəli təhlil

Subroqasiya hüququnun tətbiqində iddia müddəti: müqayisəli təhlil

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi  Subroqasiya  hüququna Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 936-cı maddəsində leqal anlayış verilmişdir. Belə ki, subroqasiya hüququ sığorta ödənişi almış şəxsin ona dəymiş zərərə görə məsuliyyət daşıyan şəxsə qarşı malik olduğu hüquqlardan və vasitələrdən həmin ödənişi vermiş sığortaçının istifadə etmək hüququdur. Faydalanan şəxsin zərərvuran şəxsə qarşı zərərin əvəzini ödəmək tələbi (iddiası) ilə bağlı hüquq əmlak...

Yazı
Hüquqi kolliziyaların həllində iyerarxiya, zaman və məzmun prinsiplərinin tətbiqinin ardıcıllığı

Hüquqi kolliziyaların həllində iyerarxiya, zaman və məzmun prinsiplərinin tətbiqinin ardıcıllığı

İctimai münasibətlərin daimi olan inkişafı, eləcə də onların tənzimlənməsinin tarixən formalaşmış təcrübəsi dövlət tərəfindən qəbul edilən qanunvericilik aktlarının həcminin və məzmununun sürətlə artmasına, mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarmışdır və nəticə olaraq ziddiyyətlər qaçınılmaz olmuşdur. Bu kolliziyalar Roma hüququndan hazırki dövrümüzə kimi gəlib çatan hüququn ümumi prinsipləri əsasında tənzim olunur. Həmin prinsiplər isə aşağıdakılardan ibarətdir: 1) lex superior...

  • 1
  • 2
  • 6