Author: Aysha Abdel Gadir (Aysha Abdel Gadir)

Yazı
Hüquq çərçivəsində nifrət nitqi

Hüquq çərçivəsində nifrət nitqi

Hər birimiz gündəlik həyatımızda ictimai münasibətlərin tərəfi oluruq və tərəfi olduğumuz münasibətlərin müəyyən hissəsi qanunvericiliklə tənzimlənir. Hansı münasibətlərin qanunvericiliklə tənzimlənməli olub-olmaması ilə  bağlı hüquq elmində və münasibətlərin yarandığı dövlətlərdə (hüquqi sistemlərində) müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu səbəbdəndir ki, eyni əməl fərqli yurisdiksiyalarda fərqli formada tövsif olunur və fərqli hüquqi nəticələrə səbəb olur. Nifrət nitqi nədir? Azərbaycan...