Author: Bayram Baxşəliyev

Yazı
“Şirinlik” yoxsa rüşvət?

“Şirinlik” yoxsa rüşvət?

Hədiyyə vermək insana verilən dəyərin göstəricisidir və bütün mədəniyyətlərdə hədiyyələşmək müsbət hal hesab olunur. Bu, həmçinin sosial münasibətlərin qurulmasında da faydalıdır.Bununla belə, vəzifəli şəxsə verilən hədiyyə (“şirinlik”) bəzən ziddiyyətli məsələlərə səbəb olur. Çünki bəzən hədiyyənin verilməsi korrupsiya riskini artırır. Ona görə də hədiyyə və rüşvət arasındakı incə xətti müəyyənləşdirmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər bir...

Yazı
İş yerlərində baş verən korrupsiya halları ilə bağlı məlumat vermənin əsasları

İş yerlərində baş verən korrupsiya halları ilə bağlı məlumat vermənin əsasları

İlk dəfə 1963-cü ildə Otto Otepkanın təhlükəsizlik riskləri ilə bağlı ABŞ Senatına verdiyi hesabatda istifadə edilən bu termin 1980-ci illərdə geniş şəkildə araşdırılmağa başlanılmışdır.1 Terminin mənbəyi polisin cinayət törətməkdə olan şəxsə xəbərdarlıq etmək məqsədilə fit (ingiliscə whistle) çalmasından gəlir. Türk dilində bu terminin qarşılığı kimi “ihbarcılık”, “ifşa”, “muhbirlik” kimi ifadələrdən istifadə edilir. Azərbaycan dilində isə...

Yazı
Elektron hökumətin korrupsiyanın qarşısının alınmasında rolu

Elektron hökumətin korrupsiyanın qarşısının alınmasında rolu

üasir dövrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Dövlətin idarəetmə metodları inkişaf etdikcə, bu, anti-korrupsiya siyasətindən də yan keçmir və bu istiqamətdə istifadə edilən metodlar artıq köhnəlmiş və klassik hesab olunur. Aydın məsələdir ki, korrupsiyasız cəmiyyət mövcud deyil, lakin bu, onunla mübarizənin mənasız olması anlamına gəlməməlidir. İnkişaf etmiş dövlətlər bu “bəla” ilə ciddi mübarizə...