Author: Elcan Yaqubzadə (Elcan Yaqubzadə)

Yazı
Azərbaycanın xarici siyasəti və ixrac etdiyi məhsulların analizi

Azərbaycanın xarici siyasəti və ixrac etdiyi məhsulların analizi

Xülasə Tədqiqatda Azərbaycanın xarici siyasəti və ixrac etdiyi məhsulların analizi aparılmışdır. Bu analiz 2010-2022-ci illəri əhatə edir. Pandemiyanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına vurduğu zərbələr, pandemiyadan əvvəl və sonra ölkənin əsas idxal və ixrac olunan məhsul portfelində baş verən dəyişikliklər də məqalənin əsas təhlil istiqamətlərinə aiddir. Cədvəllər üzrə Azərbaycanda malların 2021-ci ildə əsas ixrac istiqamətləri, xarici ticarət dövriyyəsinin...