Author: Fidan Namazova (Fidan Namazova)

Yazı
Sosial mediada məxfilik hüququ

Sosial mediada məxfilik hüququ

Açar sözlər: sosial media, məxfilik, paylaşım, hesab, şəxsi həyat, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, cinayət məsuliyyəti. Abstrakt: Məqalədə son zamanlardan gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş sosial mediaya anlayış verilmiş, onun ictimai münasibətlərə, habelə hüquqlarımıza təsiri aydınlaşdırılmışdır. “Sosial mediada məxfilik hüququ” nədir? sualı araşdırılarkən həm statistik göstəricilər, həm real praktikaya əsaslanmaqla müxtəlif ölkələrdəki hüquqi tənzimləmə mexanizmləri müqayisəli tədqiq...