Author: Kanan Abdiyev (Kanan Abdiyev)

Yazı
13 fevral – Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 100 illiyi

13 fevral – Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 100 illiyi

Azərbaycan Respublikasında hər il fevralın 13-ü  Ali Məhkəmənin yaradılmasının ildönümü qeyd olunduğu kimi 2023-cü ildə də Ali məhkəmənin 100 illik yubileyi qeyd olunacaq. Bir əsrlik tarixə malik Ali Məhkəmə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 131-ci maddəsinə əsasən, ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin icraatına aid edilən mülki, cinayət və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır. O, kassasiya qaydasında ədalət...

Yazı
Hüquq nədir?

Hüquq nədir?

Ümumiyyətlə hüquq elmdir? Yoxsa yeni inanc sistemi? Bəlkə bir mif? Maraqlıdır ki, bəşər tarixi boyu hüquqa müxtəlif və çoxsaylı anlayışlar verilmiş və hüququn mahiyyəti fərqli aspektlərdən müzakirə olunmuşdur. Lakin bununla belə mövcud heç bir anlayış hüququ bütövlükdə anlamağa və aydınlaşdırmağa kifayət etmir. Bunun üçün hüququn mahiyyətini və məğzini anlamaq, hüquq fəlsəfəsini və kökünü qavramaq lazımdır....

Yazı
10 dekabr – İnsan Hüquqları Günü

10 dekabr – İnsan Hüquqları Günü

Hər il dekabrın 10-da Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin qəbul olunması İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd edilir. Bu gündə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının İdarəsi müntəzəm olaraq mədəni tədbirlər, ictimai görüşlər, seminarlar və insan hüquqlarının təşviqi ilə bağlı digər maarifləndirici fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində böyük rol oynayır. Bundan əlavə, ənənəvi olaraq dekabrın 10-da İnsan...