Author: Mehman Maharramov

Yazı
Azərbaycan, Türkiyə və Fransa əmək hüququnda işçinin iş vaxtından artıq işləməsinin tənzimlənməsi

Azərbaycan, Türkiyə və Fransa əmək hüququnda işçinin iş vaxtından artıq işləməsinin tənzimlənməsi

Əmək hüququ hər bir dövlətin əsas hüquqlarından biridir və bu hüquqla bağlı bir çox problem mövcuddur. Bu hüquq sahəsindəki əsas problemlərdən biri də, işçinin iş vaxtından artıq işləməsidir. Bu mövzu baxımından mən Azərbaycan, Türkiyə və Fransa dövlətlərinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydaların müqayisəli araşdırmasından sizlərə bəhs edəcəyəm. İlk olaraq Azərbaycan əmək hüququna nəzər salsaq görə bilərik...

Yazı
Koronavirus fors-major hal sayıla bilərmi?

Koronavirus fors-major hal sayıla bilərmi?

2019-cu ilin dekabrında Çinin Vuhan şəhərində ortaya çıxan və digər ölkələrə yayılan, hətta təsiri artıq ölkəmizdə hiss olunmuş koronavirusun (Covid-19) tibbi və sosial nəticələrindən başqa hüquqi nəticələr doğuracağı da bəlli idi. Bu epidemiyanın ilk təsir obyekti müqavilələrdir. Günümüzdə tərəflər arasında bağlanan müqavilələrin çoxunda «Fors-major» olaraq adlandırılan bir maddə yer alır. Fors-major kəliməsi fransız dilindən tərcümədə...