Author: Şahlar Şahlarzadə (Şahlar Şahlarzadə)

Yazı
Mülki Hüquq Test Sualları – 50 sual

Mülki Hüquq Test Sualları – 50 sual

1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, yaxud öhdəliyin mahiyyətindən hər hansı ayrı hal irəli gəlmirsə, üçüncü şəxsin xeyrinə bağlanmış müqavilənin icrasını kim tələb edə bilər? A) Kreditor, borclu və üçüncü şəxs B) Borclu və üçüncü şəxs C) Yalnız kreditor D) Kreditor və üçüncü şəxs E) Yalnız borclu Testin çətinlik...

Yazı
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası – Test Sualları

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası – Test Sualları

1.Qanun və ya qərar layihəsini hansı subyektlər təcili elan etdikdə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində səsə qoyulma müddəti 20 gün təşkil edir? Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu; 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti; 3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi;5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi; 6. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi; 7. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi A) 1, 3,...

Yazı
Sosial mediada təhqir və böhtana görə hüquqi məsuliyyət

Sosial mediada təhqir və böhtana görə hüquqi məsuliyyət

Xüsusən son illərdə İnternet – eləcə də sosial şəbəkələr həyatımızın vacib və ayrılmaz elementinə çevrilmişdir. Odur ki, müzakirə mövzusu olan önəmli məsələlərdən biri də sosial mediada şərəf və ləyaqətin alçaldılması, təhqir və böhtanın yaratdığı məsuliyyətlə bağlıdır. Azərbayan Respublikasının Konstitusiyasının 46-cı maddəsində qeyd edildiyi kimi, hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək hüququ vardır və...