Author: Zhala Bayramova

Yazı
Avropa Məhkəməsinin gözündə: şəxsi həyat yoxsa ifadə azadlığı?

Avropa Məhkəməsinin gözündə: şəxsi həyat yoxsa ifadə azadlığı?

Avropa Məhkəməsinin[1] gözündə: şəxsi həyat yoxsa ifadə azadlığı? Giriş Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının[2] 8-ci maddəsi şəxsi həyat hüququnu, 10-cu maddəsi ifadə azadlığını əhatə edir. Bu iki hüquq Avropa Məhkəməsi praktikasında tez-tez kəsişən hüquqlar hesab olunur. Bu, bir tərəfdən fərdin şəxsi həyatını, digər tərəfdən ifadə azadlığından istifadə üçün əsas alət olan mediada demokratik cəmiyyətin əsaslarını təmin...