Category: Articles

Post
A Q&A guide to the sale and storage of goods in Azerbaijan

A Q&A guide to the sale and storage of goods in Azerbaijan

This Q&A covers key matters relating to the sale of goods contracts, including legislative framework, rules on formation, price and payment, delivery, the passing of title and risk, enforcement and remedies, exclusion of liability, choice of law and jurisdiction, and arbitration. It also provides an overview of the rules governing the storage of goods. Contracts...

Post
“Türkiye Scholarships” – Study Law in Istanbul

“Türkiye Scholarships” – Study Law in Istanbul

In this article, I will share my impressions of Turkey’s most popular scholarship program – “Türkiye Scholarships” with you. I am currently in the second half of my master’s education in Istanbul, that is, I am in the stage of writing my thesis. “Türkiye Scholarships” program allows students from all over the world to receive...

Post
First Artificial Intelligence Law

First Artificial Intelligence Law

In recent years, one of the most discussed issues is the regulation of artificial intelligence, if so, how? On the one hand, to promote the development of Artificial Intelligence technologies to achieve vital goals for society, and on the other hand, these technologies should not infringe on fundamental human rights and freedoms. In April 2021,...

Post
EU merger control in online platforms: unilateral competitive effects

EU merger control in online platforms: unilateral competitive effects

ABBREVIATIONS CJEU – Court of Justice of the European Union DM – Digital Market DMA – Digital Markets Act EC – European Commission EEA – European Economic Area EU – European Union EUMR – European Union Merger Regulation – Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings...

Post
The Concept of Force Majeure and Similar Institutions

The Concept of Force Majeure and Similar Institutions

INTRODUCTION Force majeure events are defined as certain acts, events or circumstances beyond the control of the parties which are exceptions to the basic rule pacta sunt servanda (“agreements must be kept”). Such as natural disasters, war, riot, crime, revolution, epidemic; general labour disturbance such as boycott, strike and lock-out, go-slow, occupation of factories and premises...

Post
Краткая история судебной баллистики как раздела криминалистической техники

Краткая история судебной баллистики как раздела криминалистической техники

История той или иной науки позволяет рассматривать данную отрасль с совершенно иного аспекта. Благодаря такому подходу, можно уяснить какой путь развития прошла данная наука в разные эпохи, что очень полезно для сравнения ее категориального аппарата, методологии и принципов. Рассмотрение науки судебной баллистики как раздела криминалистики через призму исторической эволюции, напрямую связано с появлением новых видов...

Post
Does the e-mail record an obligation to disclose confidential information?

Does the e-mail record an obligation to disclose confidential information?

Demək olar ki, hər gün işlə, şəxsi səbəblərlə bağlı, bəzən isə hətta yanlışlıqla müxtəlif məzmunlu imeyllər qəbul edirik. Fikir versək, çox zaman imeylin məzmununda onun kommersiya sirrinə dair məlumatları əks etdirdiyi və həmin məlumatların açıqlanmasının, yayılmasının və hər hansı formada onlardan istifadə edilməsinin qadağan olunduğu ilə bağlı xüsusi qeydlə rastlaşırıq. Elektron poçtun məzmununda bu cür...

Post
The role of e-government in the prevention of corruption

The role of e-government in the prevention of corruption

Müasir dövrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Dövlətin idarəetmə metodları inkişaf etdikcə, bu, anti-korrupsiya siyasətindən də yan keçmir və bu istiqamətdə istifadə edilən metodlar artıq köhnəlmiş və klassik hesab olunur. Aydın məsələdir ki, korrupsiyasız cəmiyyət mövcud deyil, lakin bu, onunla mübarizənin mənasız olması anlamına gəlməməlidir. İnkişaf etmiş dövlətlər bu “bəla” ilə ciddi mübarizə...

Post
Subjects of mandatory share right in inheritance

Subjects of mandatory share right in inheritance

1995-сi il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi nətiсəsində qəbul edilmiş Azərbayсan Resрublikası Konstitusiyasının рreambulasında göstərildiyi kimi “vətəndaş сəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq” Azərbayсan Resрublikasının əsas niyyətlərindən biridir. Mülkiyyət münasibətləri vətəndaş сəmiyyətinin əsasını təşkil edən əsas mülki hüquq münasibətlərindən biri və fikrimcə hətta başlıсasıdır. Mülkiyyətin və ya digər deyimlə mülkiyyət münasibətlərinin meydana gəlməsinin bir sıra növləri mövсuddurki...

  • 1
  • 2
  • 4