Author: Aysel Huseynova (Aysel Huseynova)

Yazı
Rəqəmsallaşmanın qadın hüquqlarına təsiri

Rəqəmsallaşmanın qadın hüquqlarına təsiri

Xülasə Rəqəmsallaşma, informasiya cəmiyyəti quruculuğu insan hüquq və azadlıqlarının təminatını asanlaşdırsa belə, hələ də qadın hüquqlarının qorunması problemi aktual olaraq qalır. Baxmayaraq ki, müasir dövrün hüquqşünasları artıq qadın hüquqları ayrıca bir hüquq kimi şərh olunmamalıdır deyə yanaşmalar sərgiləyirlər. Mövcud statistik rəqəmlər hələ də qadınların hüquqlarının pozulduğunu, gender bərabərsizliyinin mövcudluğunu təsdiq edir. Həmin statistik rəqəmlərin Azərbaycan...