Author: Aysel Huseynova (Aysel Huseynova)

Yazı
Süni intellekt: Üstünlük və çatışmazlıqlar

Süni intellekt: Üstünlük və çatışmazlıqlar

Xülasə Hazırda həyatımızı texnologiyalarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən də  XXI əsri “texnologiyalar əsri” adlandıra bilərik. İnformasiya cəmiyyətini isə süni intellekt olmadan təsəvvür edə bilmərik. Süni intellekt insan kimi düşünən və qərar qəbul edə bilən texniki qurğuların yaradılmasını, insan məntiqinin maşınlarda tətbiqini nəzərdə tutur. Həmçinin süni intellekt insanların düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, real intellektini modelləşdirən...

Yazı
Rəqəmsallaşmanın qadın hüquqlarına təsiri

Rəqəmsallaşmanın qadın hüquqlarına təsiri

Xülasə Rəqəmsallaşma, informasiya cəmiyyəti quruculuğu insan hüquq və azadlıqlarının təminatını asanlaşdırsa belə, hələ də qadın hüquqlarının qorunması problemi aktual olaraq qalır. Baxmayaraq ki, müasir dövrün hüquqşünasları artıq qadın hüquqları ayrıca bir hüquq kimi şərh olunmamalıdır deyə yanaşmalar sərgiləyirlər. Mövcud statistik rəqəmlər hələ də qadınların hüquqlarının pozulduğunu, gender bərabərsizliyinin mövcudluğunu təsdiq edir. Həmin statistik rəqəmlərin Azərbaycan...