Yenilik

Qanunvericilik yenilikləri bölməsi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər və əlavələr, eləcə də digər yeniliklərin aylıq icmalını və xüsusi buraxılışları ehtiva edir.