Category: Məqalələr

Yazı
İnsayd Ticarət (insider trading) və hüquqi tənzimləmələr

İnsayd Ticarət (insider trading) və hüquqi tənzimləmələr

“İnsayd ticarət”in anlayışı Bu yazıda sizə qiymətli kağızlar bazarında rastlaşıla biləcək, rastlaşılması arzu olunmayan insayd məlumatdan istifadə etməklə edilən ticarətdən (insider trading) və  onun Azərbaycan və müxtəlif ölkələrdə hüquqi tənzimlənməsindən bəhs edəcəyik. İlk öncə qeyd edək ki, ingiliscə “insider trading” kimi adlandırılan bu məhfumu “Qiymətli Kağızlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“insayd məlumatdan istifadə etməklə edilən...

Yazı
Stomatoloq / pasiyent münasibətləri: hüquqi müstəvidə stomatoloji risklərin dəyərləndirilməsi

Stomatoloq / pasiyent münasibətləri: hüquqi müstəvidə stomatoloji risklərin dəyərləndirilməsi

Açar sözlər: stomatoloq, həkim, pasiyent, sənədləşmə, stomatoloji, müqavilə Xülasə: Bu yazıda stomatoloq (həkim) və pasiyent arasında münasibətlərin qurulması, stomatoloji müalicə zamanı və sonrasında risklərin idarə edilməsi, sənədləşmə işinin qurulması və onun önəmi barəsində məlumat verilir. Yerli və xarici praktikada məsələnin tənzimlənməsi müqayisədə göstərilir. Giriş Hazırda Azərbaycanda ən azad şəkildə fəaliyyət göstərən sahələrdən biri, sözsüz ki,...

Yazı
Xarici arbitraj qərarlarının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi

Xarici arbitraj qərarlarının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi

Müasir dövrdə müxtəlif növ tərəflər arasında arbitraj sazişi ilə mübahisələrə arbitraj qaydasında baxılmasından geniş istifadə olunur. Tərəflərin arbitraj sazişi əsasında mübahisələrini arbitraj qaydasında həll etməsinin nəticəsi olaraq arbitraj qərarları qəbul edilir. Arbitraj qərarlarının qəbul edilməsi qədər əhəmiyyət daşıyan digər bir məsələ həmin arbitraj qərarının tanınması və icra edilməsidir. Bu məqalədə aşağıdakı məsələlər öz əksini tapacaqdır:...

Yazı
Xarici arbitraj qərarlarının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi

Xarici arbitraj qərarlarının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi

Müasir dövrdə müxtəlif növ tərəflər arasında arbitraj sazişi ilə mübahisələrə arbitraj qaydasında baxılmasından geniş istifadə olunur. Tərəflərin arbitraj sazişi əsasında mübahisələrini arbitraj qaydasında həll etməsinin nəticəsi olaraq arbitraj qərarları qəbul edilir. Arbitraj qərarlarının qəbul edilməsi qədər əhəmiyyət daşıyan digər bir məsələ həmin arbitraj qərarının tanınması və icra edilməsidir. Bu məqalədə aşağıdakı məsələlər öz əksini tapacaqdır:...

Yazı
İki Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxs arasında olan mübahisəyə arbitraj qaydasında baxıla bilərmi?

İki Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxs arasında olan mübahisəyə arbitraj qaydasında baxıla bilərmi?

Arbitraj dedikdə, mübahisələrin məhkəmədən kənar qaydada tərəflərin öz iradəsilə arbitraj sazişinə əsasən razılaşdırılmış arbitrlər tərəfindən prosessual və maddi hüquq normaları ilə həll olunması başa düşülür. Bu anlayışı daha da genişləndirmək və daha detallı vermək mümkün olsa da, ümumi anlayış verməklə əsas məsələyə toxunmaq istərdim. Bu yazıda cavab axtardığım sual o olacaq ki, iki Azərbaycan Respublikasının...

Yazı
Avropa Məhkəməsinin gözündə: şəxsi həyat yoxsa ifadə azadlığı?

Avropa Məhkəməsinin gözündə: şəxsi həyat yoxsa ifadə azadlığı?

Avropa Məhkəməsinin[1] gözündə: şəxsi həyat yoxsa ifadə azadlığı? Giriş Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının[2] 8-ci maddəsi şəxsi həyat hüququnu, 10-cu maddəsi ifadə azadlığını əhatə edir. Bu iki hüquq Avropa Məhkəməsi praktikasında tez-tez kəsişən hüquqlar hesab olunur. Bu, bir tərəfdən fərdin şəxsi həyatını, digər tərəfdən ifadə azadlığından istifadə üçün əsas alət olan mediada demokratik cəmiyyətin əsaslarını təmin...

Yazı
Xidmətlər göstərmək azadlığı (Freedom to provide services)

Xidmətlər göstərmək azadlığı (Freedom to provide services)

Annotasiya Müasir dövrdə insan hüquq və azadlıqları yeni xarakter kəsb edərək daha çox iqtisadi sahənin liberallaşmasına fokuslanır. Bunu, xüsusilə, Avropa İttifaqı timsalında aydın şəkildə müşahidə edə bilərik. 1957-ci il Roma Müqaviləsində nəzərdə tutulan xidmətlər göstərmək azadlığı da daxili bazarda xidmətlərin sərbəst hərəkətinin təmin edilməsi məqsədini daşıyır. Bu məqalədə xidmət provayderlərinin hüquqları və bununla əlaqəli məhkəmə presedentləri şərh edilmişdir. Abstract...

Yazı
Azərbaycanda Startap (Startup) imkanları

Azərbaycanda Startap (Startup) imkanları

Bu yazıda startap anlayışı, Azərbaycan Respublikasında startap imkanları, bu sahədə tənzimlənmə və güzəştlərdən, eləcə də dünya praktikasından danışacağıq. Startap əvvəllər bazarda olmayan, tələb olunan və ya sonradan tələb yaradan xidmətlər görtərməyə və ya məhsul istehsal etməyə başlayan bir sahibkarlıq növü, şirkət və ya layihədir. Startap anlayışı XX əsrin əvvəllərində və əsasən, IT (İnformasiya Texnologiyaları) sahəsində...

Yazı
Avropa Birliyi Ədalət Məhkəməsinin əsas hüquqların qorunmasında rolu

Avropa Birliyi Ədalət Məhkəməsinin əsas hüquqların qorunmasında rolu

Introduction The way the Court of Justice of the European Union handles cases involving violations of fundamental rights has certain characteristics not in common with judicial protection mechanisms both in national courts or in the European Court of Human Rights. One of the most significant differences is the multiplicity of the sources applied to deal...

Yazı
Təsis etmək hüququ (right of establishment)

Təsis etmək hüququ (right of establishment)

Annotasiya 1957-ci il Roma Müqaviləsi ilə fəaliyyətinə başlayan Avropa İttifaqı insan hüquq və azadlıqlarının tanınması və təmini sahəsində dünyada əhəmiyyətli mövqeyə malikdir. İttifaq daxilində insan və vətəndaşın təkcə klassik hüquqları deyil, dövrün tələbinə uyğun olaraq yeni yaranan münasibətlərə tətbiq edilə biləcək yeni növ hüquq və azadlıqları da tanıyır. Məlumdur ki, məhdudiyyətlərlə üzləşmədən başqa bir ölkədə...